Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Volilni občni zbor, poziv za predlaganje kandidatov za organe

Upravni odbor skladno s 1.1. sklepom 25. korespondenčne seje sklicuje 48. volilni občni zbor in sicer v soboto, 25. marca 2023, s pričetkom ob 10.00 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika)
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju ŠZS
  4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2022
  5. Poročilo Nadzornega odbora
  6. Finančni načrt ŠZS za leto 2023
  7. Pobude in predlogi klubov
  8. Volitve novih organov ŠZS (Predsednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija)
  9. Podelitev priznanj ŠZS, FIDE in ICCF
  10. Zaključek Občnega zbora

Upravni odbor skladno z določili Volilnega pravilnika ŠZS objavlja poziv za predlaganje kandidatov za naslednje organe:
 Predsednika,
 Upravni odbor,
 Nadzorni odbor,
 Disciplinsko komisijo.

Članstvo poziva tudi k predlaganju kandidatov za stalne organe Upravnega odbora: Strokovni svet, Komisija za tekmovalni program, Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja, Komisija za osnovnošolski in mladinski šah, Odbor sodnikov, Komisija za promocijo.

ŠZS bo predloge kandidatov zbirala preko elektronskega naslova info@sah-zveza.si, do 20. februarja 2023.

Klube pozivamo, da podajo predloge za priznanja in plakete ŠZS (z obrazložitvijo) za podelitev na občnem zboru. Prav tako vas pozivamo, da oddate pobude in predloge za obravnavo na prihajajočem občnem zboru. Vsi predlogi (za priznanja in pobude za obravnavo na OZ) morajo prispeti na uradni elektronski naslov ŠZS do 1. marca 2023.